Bestuur

Gerrie van Hoof-Reijven, secretaris, telefoon 06 51 13 90 08
Twan Brouwers, lid
Jo Hermans, lid, telefoon 06 13 47 33 38

Marga Donkers-Tullemans, administrateur (gevolmachtigde)

Carin Sieben – van den Boogaert, lid

Annie Schreurs-Broens, lid