Oproep vrijwilliger: tuin hulp

Het Ospels Steunpunt is op zoek naar een vrijwilliger

 • Een mevrouw van rond de tachtig jaar oud, wonende aan de rand van de kern Ospel,
  zoekt een vrijwilliger, die haar 1 x in de week assisteert bij het opruimen van haar tuin,
  dit in verband met een arm breuk van haar vaste vrijwilliger.
 • Het betreft hier een kortdurend project tot het moment dat
  haar vaste vrijwilliger is hersteld.
  Heb je interesse, laat het dan weten aan de coƶrdinator
  vrijwilligers van het Steunpunt Ospel.