Ospels Steunpunt opent haar deuren

Land van Horne, de Zorggroep, Vorkmeer, de Dorpsraad Ospel, de Werkgroep Ospel Steunpunt en de gemeente Nederweert hebben vandaag de samenwerkingsovereenkomst voor het Ospels Steunpunt in gemeenschapshuis Haaze-Hoof. Hiermee is de toegang tot formele hulp en ondersteuning, voor inwoners uit de omgeving Ospel, dicht bij huis georganiseerd.

Op weg helpen

De dorpsraad, diverse zorg- en welzijnsorganisaties zoals Stichting Vorkmeer en Stichting Land van Horne en de gemeente Nederweert startten toen met een proefproject onder de naam Sociaal Wijkteam Ospel. Het team moest zorg en ondersteuning gaan bieden, dichtbij, op maat en uitgaand van de eigen mogelijkheden van inwoners. Middels een enquête onder de inwoners van Ospel zijn de behoeften aan ondersteuning en de mogelijkheden tot het bieden van ondersteuning, in kaart gebracht. Met de uitkomsten konden de betrokken partners verder bouwen aan het steunpunt.

Ospels Steunpunt

Het Ospels steunpunt is nu een feit. Het team beantwoordt zorgvragen, helpt inwoners bij het aanvragen van voorzieningen en ondersteunt burgerinitiatieven. Het steunpunt gaat een onmisbare schakel vormen tussen inwoners en verenigingen van Ospel en de aanwezige voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn. De leden helpen de inwoners dus op weg om zelf een oplossing te vinden voor vragen over zorg, welzijn en/of leefbaarheid, door inschakeling van mensen uit de directe omgeving of andere vrijwilligers.

Team met breed netwerk

Het team bestaat uit een wijkverpleegkundige, een Wmo-consulent, een welzijnswerker en een vrijwilligersgroep; allemaal mensen die veel ervaring hebben met diverse hulp- en ondersteuningsvragen. Daarnaast onderhoudt het team nauwe contacten met (professionele) organisaties die actief zijn in het sociaal domein. Wanneer het team problemen niet zelf kan oplossen, worden deze organisaties ingeschakeld, maar één persoon blijft altijd het aanspreekpunt.

Spreekuur

Iedereen uit Ospel (postcodegebied 6035), kan bij het steunpunt terecht. Het team houdt spreekuur in gemeenschapshuis Haaze-Hoof aan het Aerthijsplein 3, op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur en op donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.