Ospels steunpunt

In februari 2014 is de dorpsraad Ospel door de gemeente Nederweert benaderd om
gezamenlijk een integraal wijkteam te realiseren. Na een aanloopfase van ongeveer een half
jaar en met ondersteuning door professionals vanuit de zorgaanbieders, Vorkmeer en Vilans,
is in september 2014 het Ospels Steunpunt als een pilot met Vorkmeer en vrijwilligers uit de
Dorpsraad, KBO, Gehandicaptenplatform, Buurtvereniging en iemand met een politieke
achtergrond gestart. Inmiddels zijn er twintig vrijwilligers actief in het Steunpunt. Maar dit
aantal moet nog groeien gezien het aantal vragen.

Spreekuur

Twee keer per week, op dinsdagmorgen en donderdagmiddag, vindt er een spreekuur in het
gemeenschapshuis Haaze-Hoof in Ospel plaats.  Sinds juni 2015 wordt het Steunpunt bemand
door een professional en een vrijwilliger. De professionals nemen altijd als eerste de
hulpvraag aan. Tijdens een eerste gesprek wordt gekeken of de hulpvraag door een
professional of een vrijwilliger kan worden opgepakt. Is de vraag voor een professional
bestemd dan is er de mogelijkheid om in een aparte kamer de hulpvraag verder te bespreken.
In het gemeenschapshuis vinden voorts diverse activiteiten voor de senioren plaats zoals het
koersballen en de Welfare. Ook het door vrijwilligers georganiseerde Ospels eetpuntje en het
huiskamerproject zijn er gevestigd. Het Steunpunt is daardoor voor de oudere bewoners
makkelijker vindbaar.

Uitleen hulpmiddelen

Sinds kort kunnen de Ospelse bewoners ook terecht bij het Steunpunt voor de uitleen van
hulpmiddelen, zoals een scootmobiel en rolstoel. De hulpmiddelen kunnen voor een aantal
dagen geleend worden. Indien het noodzakelijk is om de uitleenperiode van een hulpmiddel te
verlengen wordt er een Wmo-aanvraag ingediend. Naast het spreekuur is het Steunpunt, op
werkdagen, telefonisch 24 uur bereikbaar.

Stichting Ospels Steunpunt

Vorig jaar is er een Stichting Ospels Steunpunt opgericht waar zes bestuursleden zitting in
nemen. De vrijwilligers vallen onder verantwoordelijkheid van de Stichting. Tevens treedt de
Stichting op als gesprekspartner naar gemeente en professionals. Vanaf 1 januari jl. is het
Steunpunt officieel geen pilot meer. De goede samenwerking met de gemeente is gebleven.
Vanuit de gemeente is er bij vragen bijvoorbeeld een vaste contactpersoon als aanspreekpunt
beschikbaar. En heeft de gemeente activiteiten voor verdere bekendmaking en publiciteit
rondom het Steunpunt ondersteund.

Voor verder informatie over het Ospels Steunpunt
kunt u voorlopig terecht bij:
johermans@dorpsraad-ospel.nl

Of via het contactformulier op onze website.